Site Meter

07 d’agost, 2007

L’AVE i Mataró (publicat a CAP GROS)No es un secret per ningú que, l’arrivada de l’AVE he generat- i,genera- molte polèmica a nivell de Catalunya i, que afecta-i condiciona- les relacions entre les administracions: Estat, Generalitat, Ajuntaments. També al que s’anomena societat civil organitzada. Es bo que sigui així, tan de bo aquesta implicació hagués estat més intensa i extensa.
Sorprèn, però, la poca participació, en aquet debat públic, dels ajuntament. Dona l’impressió que, l’arribada de lAVE a Barcelona es quelcom que, només afecta aquet municipi. Ara mateix, l’impacta mediatic de la possible afectació de la Sagrada Família, amb sembla totalment desproporcionat i, amaga l’importància estratègica d’aquesta infraestructura per el conjunt de l’economia catalana i, per tant, pel conjunt dels ciutadans d’aquets país. Es per axó que, a parer meu, els ajuntaments haurien de participa en el debat polític i ciutadà exigint, públicament, el compliment de l’actual projecte.
Defensar l’actual traçat, com el projecte més realista, sobretot d’ençà del darrer anunci del Ministerio de Fomento al respecte de les obres, es essencial per tal de superar el retard històric que, ha patit l’arribada de l’AVE a Barcelona per anar, després, fins a la frontera francesa.
L’intensitat del debat ha anat en augment amb declaracions i contradeclaracions, gairebé diàries. L’importancia de d’infraestructura i, la seva repercussió en el creixement econòmic es cabdal per Catalunya-tambe, per Mataró- un retard més seria fatal; crec, que axó, es fora de tota discussió.
Es per axó que, caldria una implicació pública del nostre Ajuntament i, de les organitzacions locals al respecta, atés el costos de tota mena que representaria un nou retard en l’execució de les obres; cosa que, no ens podem permetre de cap manera, ni per el model ferroviari que representa, ni per la política de mobilitat sostenible que volem que es desenvolupi.