Site Meter

23 de juny, 2007

Municipi i Democràcia (Publicat a Capgros)La celebració dels trenta anys de democràcia a Espanta, coincideix amb la constitució dels nous ajuntaments. Aquesta coincidència, en principi, sembla molt positiva; però no es així, la forta abstenció registrada en els recents comicis municipals, fa que la joia que sentim per els trenta anys de democràcia, tingui un cert, regust amarg.
Es cert, els demòcrates, avui ens sentim contens; pel que fa el llarc període democràtic que vivim( el més llarc de l’historia d’Espanya), però, també, perquè coincideixen el moment de més desenvolupament econòmic y social que ha viscut, mai el nostre país. Benestar i riquesa, que han permès que amplies capes de la població accediren a nivells de benestar, impensables , tan sols fa uns anys.
Si es així, perquè no ens felicitem?. Dons, perquè la participació a les recens eleccions (i no tan sols les últimes), en fa tenir un grau de pessimisme considerable. Alguna cosa no estem fen be (especialment a Catalunya), quan la ciutadania manifesta un tan alt grau de descontent.
La vida democràtica no es fàcil, ni aquí, ni arreu, però quelcom paca quan el rebuigs es tan alt (a Catalunya, el diferencial es de !0 punts). Cal que els partits i reflexionin i cal introduir millores en la relació entre política i ciutadania, axó no es fàcil, o sé, però cal avançar en noves formes i noves propostes, per tal d’evitar que la distancia cada día que pasi s’eixampli.
Pel que fa a les eleccions municipals, cal felicitar-se, per la normalitat y, en general per el resultat, la ciutadania ha parlat i ha dit –crec- moltes coses; però sobre tot, una : cal una nova forma de fer política, al nostre país