Site Meter

10 de maig, 2007

Eleccions i participacióLes recents eleccions franceses representen una gran lliçó per tots els que creiem en els règims democràtics. Vistes en la perspectiva del nostre país i, especialment en una òptica catalana fan envege-sana-pero, enveja . parlo sota la perspectiva de l’alta participació; però, també, del nivell del debat pelític que i ha hagut, també de les formes. En definitiva del conjunt d’elements que comporten unes eleccions democràtiques: fondo i forma en harmonia.
Parlem una mica de nosaltres i mirem-nos en els nostres veïns del nord; ara tenim eleccions municipals i sara bo que tots els partits facin un esforç per aixecar el nivell del debat polític, i no parlo del nivell prepositiu, que en aquet sentit tots el partits (els que tenen possibilitats) procurant donar-se una cura de realisme i ajustar les seves propostes, a allò que realment es pot fer, vaja que pugui tindre traducció pressupostaria. Parlo d’explicar models, ja que el nivell municipal contràriament el que diuen alguns no, no només i ha gestió; també, i mol, model de societat, l’acció política no es divisible, te matisos i modulacions però es defineix i s’executa a partir de models ideològics definits. Estem en una societat d’idees i de valors , posis allà un vulguis l’accent; però,el model conservador es un i el model progressista es un altre. Una gran part de la nostre vida passa al municipi, per tan cal que aquet no sols estigui ben gestionat en allós que es nbasic; cal posar l’accent en la cohesió social, com element molt important per la convivència
Un altre element important, a parer meu, es el respecte al adversari. Estem molt acostumats a que es vegi com un enemic, d’aquí les desqualificacions de tot i per tot; dons no, i ha coses dels programes que son assumibles i que per tan es poden integra en l’acció de govern, i parlo de tots.
En els ciutadans, també ens correspon esta a l’alçada i cal que participem. No si val dir que tots son iguals, que no val la pena, que mani qui mani faran el que voldran. No, no es veritat, ni tots son iguals ni faran el que voldran. En tot cas, ara tenim l’oportunitat de triar exercir el contral basic: elegir a aquell que governarà durant quatre anys la nostre ciutat.