Site Meter

11 d’abril, 2007

Nou repte ciutadà


Davant les properes eleccions municipals del mes de maig, estem en un doble repte: 1. Per els partits polítics presents a la nostre ciutat i 2. Per els ciutadans de Mataró.
Sovint sembla, que sols els que es presenta’n a les eleccions es troben davant el repte de presentar un bon programa i, obtenir el millor resultat possible. Axó es així però, nosaltres els ciutadans ens trobem davant el repte de dipositar el nostre vot, en aquells que millor poden contribuir a governar millor i donar solucions els problemes de la ciutat. Aquesta s’enfronta cada dia a un seguit de qüestions que cal fer funcionar: Clavegueram, enllumenat, subministrament d’aigua, recollida d’escombreries, neteja de carrers i places, escoles, pavellons esportius, mobilitat, transport públic, seguretat, immigració... mil i un problema de la vida quotidiana de la ciutat i, la nostre vida es mes agradable o menys segons funciona el conjunt. Es per axó que ens i juguem tant en les eleccions.
Cal també definir projectes de futur, la vida quotidiana ha de funcionar però, cal imaginar i projectar el futur. S’ha de fer prospectiva i par axó fa falta informació i, es aquí on els ciutadans podem aportar molt. Ens hem de fer sentir, no hem de tenir por a dir-hi la nostre. Fer arribar les propostes i opinions els politics de casa nostre.
Caldria treballar sobre quatre eixos: 1. La participació ciutadana i la gestió transparent. 2.La sostenibilitat. 3. La cohesió social i 4. El progrés econòmic i social.
Treballar per una ciutat socialment avançada, un Mataró amb qualitat de vida i amb serveis de proximitat a la gent.
Ens calen politics de reconeguda capacitat de gestió, com els que encapsa-l’en l’actual equip de govern i que, de ben segur contribuiran a millorar les condicions de vida i de treball dels ciutadans.