Site Meter

13 de març, 200727 de maig, ara toca ajuntamentsAlguns es dedicaven a passejar banderes, insultar a crear confrontació y crispació amb manifestacions a Madrid. El PSC va celebrar la seva convenció municipal per tal de aprovar el que seran les línees mestres dels programes municipals, els principals projectes i propostes que els socialistes somatarem a la consideració els ciutadans a la propera contesa electoral municipal.
Dos maneres ben diferents de veurà la política: una col’loquen els interessos de partit per davant de tot; i un altre en que amb rigor es pretén situà els ciutadans i els seus problemes en el centra del debat polític i, en conseqüència intentar cercar solucions que favoregin a tota la ciutadania.
En aquesta línea s’orienten el conjunt de mesures aprovades. Aquet seguit de mesures van orientades principalment a dotar de mes recursos i mes competències els nostres ajuntaments, reforçant l’autoritat democràtica dels alcaldes. Impulsar mesures per tal de garantir l’autonomia de les persones i les famílies. Continuar millorant els nostres barris i el transport públic. Promoció de mes habitatge públic, digne i assequible.Treballar de manera decidida en l’integració efectiva de la població immigrant.
Aquesta es la manera de veure la política: treballar en primer lloc pel be comú.