Site Meter

16 de maig, 2007

Baron, present i futur 15.05.07 (publicat a: Cap Gros)


El PSC de Mataró, fa dos anys va inicia un important procés de renovació, cosa que no sols ser fàcil. Es tractava de conjugar en aquet procés de canvi la continuïtat en l’obra feta el llarc de 23 anys de governs municipals de progrés encapçalat per un alcalde socialista, amb la renovació de persones, propostes y nou lideratge. Aquest projecta de renovació el liderar Joan Antoni Baron que en els últims anys ha exercit d’alcalde Mataró; en la qual tasca hem pogut comprovar que realment a la nostre ciutat si nota un nou impuls: nous temps, nous problemes,nova gent, noves solucions.
Quatre grans eixos defineixen les propostes del PSC per la ciutat de Mataró:
Una ciutat per viure millor, amb més qualitat de vida per tothom, assolin uns barris dignes i segurs, augmentant les dotació de policia local. Pro, sobre tot en polítiques de civisme, i en més diners per la neteja. Barris més cohesionats i millor dotats en serveis i equipaments.
Fer de Mataró una ciutat millor per treballar, contribuïen des de el govern municipal a la creació de nous llocs de treball, i de qualitat, contribuint a fer disminuí la taxa d’atur. Treballar per millorar la qualitat del nostre teixit productiu, potenciant la creativitat empresarial i emprenedora.
Una ciutat per les persones, això que es tan obvi sovint s’oblida, la ciutat es de les persones que i viuen i la política municipal a de contribuir a fer-li la vida millor. Potenciant d’igualtat d’oportunitats efectiva: dels joves, les dones, de la gent gran, dels discapacitats, de tots aquells que tenen més dificultats per gaudir de la vida digne a la que tenen dret.
Ens cal una ciutat encara més preparada per el futur, estem en un entorn més ampli que ens condiciona y la vegada ens pot ajudar, per tan cal potencià el paper de Mataró a la comarca i a l’entorn metropolità de Barcelona, però més enllà, cal ser nus de la xarxa més propera, lligat al eix euromediterrani que es allà on es el futur.
Els ciutadans tindrem l’oportunitat de referendar, aquet procés de renovació i canvi iniciat fa dos anys. Ara es l’hora del futur es l’hora de: Joan Antoni Baron