Site Meter

16 de setembre, 2006

Fora pors i endavant


El 24 d’agost passat en un post proposava la creació d’un Ministeri de la Immigració, per tal de dirigir i coordinar les diferents mesures polítiques, administratives, diplomàtiques i assistencials referides a aquest fenomen tant complexo. Bé, avui dia 16 de setembre tenim coneixement que està funcionant un gabinet presidit per la vicepresidenta De la Vega, que en reunions setmanals, els divendres al matí, abans del Consell de Ministres, coordina les polítiques dels diferents ministeris implicats i proposa amb tota celeritat al Consell de Ministres que es reuneix hores després, les mesures més urgents. Per els diaris sabem que aquest gabinet funciona des del mes de juliol davant la gravetat de la situació creada. Ho celebro, a vegades amb una mica de sentit comú n’hi ha prou per tal de fer funcionar les coses. A més, per mi que aquest gabinet la el presideixi la vicepresidenta ja és una garantia; per la seva capacitat i per damunt de tot, per el poc amiga que és de fer remor.

Celeritat, rigor i poques concessions a la galeria: això és el que cal.

No em cansaré de repetir que el fenomen de la immigració pot esdevenir un problema fonamentalment per dues raons: per el nombre d’immigrants, però també, -i molt especialment- per el tractament demagògic que els polítics, l’administració i els mitjans de comunicació en facin.

De petit es deia: amb el pa no s’hi juga. Doncs bé, no juguem amb coses que són molt serioses. Fora la demagògia i el recurs fàcil.

Permeteu-me que acabi dient que, des de l’esquerra no es pot assumir mai ni els plantejaments ni el llenguatge de la dreta. En aquest terreny perdrem sempre, perquè és el terreny de l’adversari, el terreny còmode i fàcil de la demagògia política.

Aquest és un tema profundament ideològic i la batalla cal donar-la a tots els nivells; però sobretot en el dels drets i deures, en el de la llibertat del ser humà. I així guanyarem. Fora pors i endavant.