Site Meter

21 de setembre, 2006

Audiovisuals a Mataró*

* (Article per Capgrós.com)

Aquesta primera quinzena de setembre s’ha produït dos fets importants per la comunicació audiovisual de Mataró i comarca. La presentació de la proposta de la constitució del Consorci que gestionarà el canal de TDT i, la inauguració de l’emissora local de Mataró Ràdio, que des del dia 12 de setembre emet de forma regular.

Voldria destacar que els dos projectes em semblen interessants així com el paper de lideratge que l’Ajuntament hi té als dos. Hi ha un gran esforç econòmic, que serà discutit –de fet ja ho és- per l’oposició de CiU i el PP; però al meu entendre, cal veure la importància que per la comunicació local tindrà la posta en marxa dels dos projectes que, dit en prudència, em semblen de visió estratègica. I dic això perquè sóc de l’opinió que la informació audiovisual local presenta un gran dèficit. Dit clar i català: les televisions i ràdios d’àmbit nacional no cuiden la informació local. Aquesta, sovint, es considera de caràcter subaltern i, només quan es produeixen fets de caràcter tràgic o dramàtic adquireixen consideració de noticiables. No ho critico, simplement ho constato, a la vegada el que faig és dir que no n’hi ha prou en senyalar el dèficit: cal actuar.

L’Ajuntament de Mataró ho ha fet i, jo els felicito.
Moltes vegades oblidem que una gran part de la vida dels ciutadans passa a la ciutat on viu i més a Mataró que presenta un dels percentatges més alts d’autocontenció en el treball. Que en el municipi es treballa, es passeja, es compra, ens relacionem amb família, amics i coneguts. El municipi és allò que ens envolta de forma més quotidiana: és la vida, la nostra, la de cada dia, la que patim i gaudim. És per això que ens calen mitjans de comunicació locals que primin la vida local en totes les seves vessants.

Ara el que cal és vetllar per la seva qualitat; també perquè l’administració amb la part que li correspon en faci una bona gestió.

No tinc cap dubte que, les dues iniciatives marquen una fita per avançar en el camí de millorar la informació, l’entreteniment i el lleure local.