Site Meter

03 de desembre, 2006

Un Govern pels municipis

Aquests dies hem assistit a un gran debat polític. Està clar que a Catalunya comença una nova etapa esperançadora i per molts motius.

El que voldria destacar és que, a mi personalment, m’interessa la vessant municipal. És clar que hi ha altres aspectes interessants però no caldria oblidar que els ajuntaments han estat els grans oblidats d’aquest país.

Amb José Montilla crec que això es corregirà. Sembla significatiu que la seva presa de posició hagi primat la presència d’alcaldes. Això, que pot semblar un fet simbòlic és molt significatiu del que es pensa fer de cara al futur.

Els ajuntaments, l’administració local en general, són els grans oblidats de l’administració dins l’administració pública. El que sovint oblidem es que l’administració local és aquella que atent el ciutadà en primera instància: la primera queixa, la primera reivindicació es produeix sempre a l’Ajuntament. Són els que pateixen (sí, pateixen) la pressió més gran per part del ciutadà. Proximitat, participació, reivindicació: aquesta és la trilogia de l’administració local. Cal dir, també que són la resolució dels problemes. Hem pensat la quantitat de temes que resolen els ajuntaments? La democràcia espanyola té un deute pendent amb els ajuntaments, també l’administració autonòmica.

Crec, que la sensibilitat municipalista de José Montilla treballarà en la direcció de millorar el finançament municipal. Cal recordar una vegada més, que aquesta és l’administració més propera als ciutadans; també la més sensible a la ciutadania, cal cuidar-la i dotar-la dels mitjans necessaris per tal d’atendre correctament als problemes de la ciutadania. Aquest govern segur que ho farà.