Site Meter

23 d’octubre, 2006

Accents diferents

L’altre dia, un bon amic, em deia amb to preocupat: els accents del català els necessitem tots. Ell persona molt preocupada pel futur (també present) del català es referia, naturalment a quin futur espera al nostre idioma. Jo li vaig contestar (potser, frívolament): l’idioma, com les pensions, depenen de la immigració. El benestar depèn de la immigració, siguem rigorosos.

Estudis recents demostren que d’aquí al 2020 el 35% de la població activa serà estrangera.

A Espanya, el dèficit de treballadors actius, es situa en 4 milions d’aquí a catorze. En el 2009 si no arriben més immigrants, els treballadors que es jubilin superaran a aquells que s’incorporen al mercat de treball.

Això és el que cal explicar i gestionar: pensions i estat del benestar es sostenen amb demografia activa i immigració. Digues-m’ho clar: la nostra societat, va decidir no tenir fills. I, això es paga.

L’efecte crida més important és el treball, la nostra societat genera treball i, els més dinàmics del tercer món venen cap al nostre país i Europa fonamentalment a treballar (també, als EUA).